Hvilken berettigelse har løgn i ømtålelige sikkerhetspolitiske saker?

Relasjoner mellom norske embetsmenn og
statsråder – og amerikanske myndigheter
Vadsø, 11. oktober, 2016
Anders Hellebust
Innledning
• Presentasjonen baseres seg på funn fra min dr. philos. -avhandling i statsvitenskap (under avslutning):
• Tittel: «Med rett til å lyve. Hvilken berettigelse har løgn i et demokrati? Om relasjoner mellom embetsmenn og politikere i ømtålige sikkerhetspolitiske saker»

Fortsett å lese «Hvilken berettigelse har løgn i ømtålelige sikkerhetspolitiske saker?»

Reelle og overdramatiserte trusler

war-on-terrorReelle og overdramatiserte globale trusler:
Den nye usikkerhetsarkitekturen og forvitringen av det liberale demokratiet
Tone Bleie, professor i offentlig politikk og planlegging, UiT – Norges Arktiske Universitet
Innledning
I dette innlegget vil jeg dele overordnede analyser av følgende høyaktuelle problemkomplekser; for det første uthulingen av det amerikanske demokratiet og hvorfor dette bør bekymre oss om borgere og USA alliert. Og videre trekk ved det rådende «sikkerhets paradigmet» i vårt risikoorienterte samfunn, og «kampen mot terror» som propagandaredskap og rasjonale for intervensjoner.

Fortsett å lese «Reelle og overdramatiserte trusler»

Norge som etterretningsbase: Tryggingspolitiske dilemma

img_4916Det avgjerande spørsmålet i ein norsk samanheng under den kalde krigen og framleis i dag er om dette aukar faren for at norsk territorium i nord vil kunna bli utsett i ein spent internasjonal situasjon – og om det norske bidraget til USAs globale maktstrategiar i seg sjølv aukar den faren, sa Hallvard Tjelmeland, professor i nyere tids historie ved Universitetet i Tromsø, på etterretningskonferansen denne uka.

Fortsett å lese «Norge som etterretningsbase: Tryggingspolitiske dilemma»