Offentligheten ført bak lyset

Av Bård  Wormdaljens-antarktis

BILDE: Tidligere statsminister Jens Stoltenberg sammen med direktør i KSAT Rolf Skatteboe åpner norsk satellittstasjon i Antarktis . Offisielt for å drive klimaforskning, men det det var en amerikansk spionsatellitt som hadde nytte av den først. 

Offentligheten er ført bak lyset i Norges militære forhold til USA. Helt fra 1954 fram til i dag har Norge og USA inngått  omfattende hemmelige   avtaler som ikke har vært en del av norsk NATO-medlemskap. De tosidige avtalene mellom USA og Norge vil trolig bli enda viktigere i årene framover.

En sentral del av norsk forsvars- og utenrikspolitikk skal bare noen få utvalgte kjenne til. Det handler om en av de best bevarte hemmelighetene i det norske samfunnet, og det handler om Norges forhold til USA. Norsk NATO-samarbeid er ofte kritisert for den sterke norske militære bindingen til USA. Norsk offentlighet har aldri fått si sin mening om det tosidige militære samarbeidet med USA utenfor NATO

Mye er fortsatt holdt godt unna offentlig innsyn, men store deler av dette militære samarbeidet mellom USA og Norge utenfor NATO-samarbeidet er det nå mulig å dokumentere.

  1. mars 2013 har representanter for Norges militære etterretningsorganisasjon, Etterretningstjenesten, og den amerikanske etterretningsorganisasjonen, National Security Agency, NSA, sitt årlige planleggingsmøte. Det blir gjort opp status og sett framover. Leder av NSA sin avdeling for Norge i NSA sitt hovedkontor Fort Mead ved Washington skriver referat. Hva som blir sagt på dette møtet er det likevel meningen at ingen utenfor de lukkede rom skal få kjennskap til. Edward Snowden vil det annerledes. Møtereferatet dokumenter sammen med annet nå kjent materiale  utviklingen fra den spede begynnelsen fram til i dag:

*1952: Uformelt starter NORUSA-samarbeidet.             I juni er to høyere amerikanske militære etterretningsoffiserer   på besøk den nyetablerte norske lyttestasjonen i Vadsø.  De reiser som Mr. Jones og Mr. Williams, men det er to falske navn. Deres egentlige navn er Louis W. Tordella og Griffin Chiles, begge NSA. De vil bruke data både for å planlegge bombetokt inn i Sovjetunionen og for å varsle angrep.

* 1963:Samarbeidet utvides til overvåkning av interkontinentale raketter og satellitter. Den første Globus-radaren kommer i drift i Vardø for å følge sovjetiske raketter, mens Fauske II kommer i drift for å tappe opplysninger fra landets satellitter.

* 1994: Samarbeidet utvides igjen , blant annet om avlytting, COMINT. Avlytting av samband skjer i dag blant annet på Barhaug i Sør-Varanger, Vadsø og om bord i fartøyet Marjata.

* 2013: NSA mener anlegg i Norge utmerker seg i evnen i å tappe satelittkommunikasjon. NSA vurderer Norge sammen et annet ikke navngitt land å være de   viktigste samarbeidspartnerne for innhenting av teknisk etterretning for USA. NSA samarbeider om en ny nedlastingsstasjon for satellittdata ved Hønefoss.

Omfanget av det tosidige etterretningssamarbeidet med USA burde være sentralt i dagens debatt om framtiden for Forsvaret. Begge to tunge utvalg som har lagt premisser for debatten, Fagmilitært Råd og Ekspertgruppen for Forsvaret, prioriterer begge etterretning på topp. Det som ikke er kommet offentlig fram er at Ekspertgruppen for Forsvaret mener amerikansk økonomisk støtte er helt avgjørende for at Norge skal kunne anskaffe nye overvåkningsfly og nye sensorer i nord, som det også har vært for  å utstyre det nye overvåkningsfartøyet Marjata. Nå har regjeringa i langtidsmeldinga for Forsvaret gått inn for en fortsatt sterk satsing på etterretning og å anskaffe nye overvåkningsfly. Ved de to siste innkjøpene av overvåkningsflyet Orion var det også USA som betalte det meste av regninga,- et faktum lite kjent i offentligheten. Det er gjerne sånn at den som betaler for skøyen også gjerne styrer det meste. Er det Norge som styrer denne delen av virksomheten i Forsvaret? Er vi så selvstendig som vi gjerne vil oppfatte oss selv til å være som nasjon?

Overvåkinga har i alle år først og fremst vært retta mot russiske styrker i nord. Fortsatt er metoder og kapasiteter i stor grad holdt unna offentligheten, men Globus II-radaren i Vardø er et unntak. Globus II gir et interessant innblikk i det amerikansk-norske samarbeidet.

Amerikanerne bruker radaren for å kunne føre krig i verdensrommet. Radaren skal gi data for å kunne angripe russiske og andre lands satelitter. Dette til tross for at Stortinget har gått inn for at Norge skal jobbe internasjonalt mot at Star-Wars blir en realitet. Tidligere statssekretær i det amerikanske Forsvarsdeparementet, Philip E. Coyle, har ment at Globus II er en viktig del av det amerikanske rakettforsvaret. Det amerikanske rakettskjoldet kan sette hele det russiske atomarsenalet ut av spill. Rakettskjoldet har vært en viktig årsak til at forholdet mellom Washington og Moskva nærmer seg slik det var under den kalde krigen. Radar-systemet i Vardø er direkte underlagt amerikansk kommando, viser offisielt amerikansk dokument. Dette til tross for at norsk politikk er at vi skal ha full nasjonal kontroll med alle deler av denne etterretningsvirksomheten.

Den norske etterretningstjenesten har hevdet at Norge også har nytte av den amerikanskeide radaren i Vardø for å overvåke det som blir kalt nasjonalt interesseområde. Det kan være riktig. Med en uforutsigbar og mektig nabo i øst er etterretning noe av det viktigste det norske Forsvaret kan drive med. Spørsmålet er bare om vi samtidig svelger alt for mange kameler i det tette samarbeidet med amerikanerne.

Er det i dag tilsvarende problemstillinger som det er for Vardø ved andre anlegg? Det vet vi lite om. Fortsatt er det et ekstremt hemmelighold om stasjoner, båter og andre sensorer som for eksempel stasjonen på Fauske, i Vadsø , skipene Marjata og Eger og kablene ut fra Andøya, Forsøl, Tana, Vardø og andre steder. Det som likevel er klart er at USA i årtier har brukt Norge som en framskutt lyttepost mot Russland både for defensive og offensive formål. USA har vært storebror i dette hemmelige samarbeidet både økonomisk og teknisk. Avsløringene rundt Vardø-radaren kan tyde på at andre deler av dette samarbeidet også bør fram i offentligheten.

En   tilsvarende avtale mellom USA og Storbritania ble nylig offentliggjort. Det er på høy tid at det samme skjer i forhold til det tosidige amerikansk-norske samarbeidet.

Etterretningsinformasjon fra Vardø-radaren deles bare mellom USA, Canada, Storbritannia og Norge, og er ikke felleseie med NATO.  NATO har svært begrenset egne system for etterretning. Den historiske utviklingen og omfanget a av den amerikansk-norske etterretningen tilsier at den først og fremst er for amerikanske formål. Dette gjør åpenhet om det norsk-amerikanske samarbeidet enda viktigere for å gi et riktig bilde av norsk forsvars- og utenrikspolitikk.

VGs ofte velinformerte journalist Frithjof Jacobsen skrev i forbindelse med statsminister Erna Solbergs møte med USAs statsminister Barack Obama at bidrag til å overvåke russiske ubåter er Norges beste kort for et godt forhold til USA. De siste årene har Norge satset kraftig på militær eterretning og det   satses videre. Hvor blir det av den delen i norsk forsvars- og utenriksdebatt?

Naturligvis kan ikke Forsvaret gå ut med alle metoder og kapasiteter, men det er mye å gå på i forhold til det som Russland åpenbart har kjennskap til.    Hemmelighold må være   begrunnet med at offentlighet vil skade Norge militært. Det ekstreme hemmeligholdet om den militære etterretningstjenesten er en arv fra fortiden som kan være bekvem for mange i tjenesten og i det politiske miljø, men som   norsk offentlighet ikke lengre bør tolerere. Starten må være at de tosidige avtalene mellom USA og Norge offentliggjøres.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s